Εισαγωγή

Βασικά Στοιχεία

Διδακτικό Προσωπικό

Διδακτικό Έργο

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

ΠΜΣ "Σχεδίαση Διαδραστικών και Βιομηχανικών Προϊόντων και Συστημάτων"

ΠΜΣ "Ολιστικά Εναλλακτικά Θεραπευτικά Συστήματα - Κλασσική Ομοιοπαθητική"

Διδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδών

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών

Πρόγραμμα Erasmus

Ερευνητικό Έργο

Δημοσιεύσεις μελών ΔΕΠ

Άλλες Υπηρεσίες

Άλλες Δραστηριότητες

Επιστημονικές δημοσιεύσεις μελών ΔΕΠ (2007-2012)

[ Επιστημονικά Περιοδικά | Συνέδρια | Κεφάλαια Βιβλίων | Βιβλία | Καλλιτεχνικό Έργο ]

Επιστημονικά Περιοδικά

2007

 1. Xidias E., Azariadis P., Aspragathos N., Two Dimensional Motion Planning for Nonholonomic Robots Using the Bump-Surfaces Concept, Computing (Springer), 2007, 79(2-4), 109-118.
 2. Agathos A., Pratikakis I., Perantonis S., Sapidis N., Azariadis P., 3D Mesh Segmentation Methodologies for CAD applications, Computer-Aided Design and Applications, 2007, 4(6), 827-842.
 3. Azariadis P., Moulianitis V., Alemany S., Olaso J., de Jong P., van der Zande M., Brands D., Virtual Shoe Test Bed: A Computer-Aided Engineering Tool For Supporting Shoe Design, Computer-Aided Design and Applications, 2007, 4(6), 741-750.
 4. Azariadis P., Sapidis N., Product Design Using Point-Cloud Surfaces: A Recursive Subdivision Technique for Point Parameterization, Computers in Industry, 2007, Vol.58, 832–843.
 5. Lekkas D., Spinellis D., Implementing regular cash with blind fixed-value electronic coins, Computer Standards & Interfaces, Vol.29, No.3, pp.277-288, 2007 (doi:10.1016/j.csi.2006.01.005)
 6. Lekkas D., Gritzalis D, Long-term verifiability of healthcare records authenticity, International Journal of Medical Informatics, Vol.76, No.5-6, pp.442-448, 2007 (doi:10.1016/j.ijmedinf.2006.09.010)
 7. F. Flores-Bazán, N. Hadjisavvas and C. Vera, An optimal alternative theorem and applications to mathematical programming, J. Global Optim. 37, 229-243 (2007).
 8. PortouIi, E., Bekiaris, E., Papakostopoulos, V., and Maglaveras, N. (2007). On-road experiment for collecting driving behavioural data on sleepy drivers. Somnologie – Schlafforschung und Schlafmendizin. 11(4), 253-267 (στα γερμανικά).
 9. K.I. Tserpes and P. Papanikos, The effect of Stone-Wales defect on the tensile behavior and fracture of single-walled carbon nanotubes, Composite Structures, 79(4), 581-589, 2007.
 10. P. Papanikos, K.I. Tserpes and Sp. Pantelakis, Initiation and progression of composite patch debonding in adhesively repaired cracked metallic sheets, Composite Structures, 81(2), 303-311, 2007.
 11. Argyris Arnellos, Thomas Spyrou, John Darzentas. Cybernetic Embodiment and the Role of Autonomy in the Design Process, Kybernetes Vol 36, Issue 9/10, pp. 1207-1224, 2007.
 12. Argyris Arnellos, Thomas Spyrou, John Darzentas. Exploring Creativity in the Design Process: A Systems-semiotic Perspective, Cybernetics and Human Knowing, Imprint Academic, Vol 14, no 1. pp 37-64, 2007.

2008

 1. Xidias E., Azariadis P., Aspragathos N., Path Planning of Holonomic and Non-Holonomic RobotsUsing Bump-Surfaces, Computer-Aided Design and Applications, 2008, 5(1-4), 497-507.
 2. Vosinakis, S. Koutsabasis, P. Stavrakis, M, Viorres, N. Darzentas, J. (2008) Virtual Environments for Collaborative Design: Requirements and Guidelines from a Social Action Perspective, CoDesign: International Journal of CoCreation in Design and the Arts, Taylor and Francis, Volume 4 Issue 3, pp. 133-150, 2008.
 3. Koutsabasis, P. Stavrakis, M, Viorres, N. Darzentas, J.S. Spyrou, T. and Darzentas, J. (2008) A Descriptive Reference Framework for Personalisation of E-business.Electronic Commerce Research, Volume 8, Issue 3, pp. 173-192, Springer.
 4. M.R. Bai and N. Hadjisavvas, Relaxed quasimonotone operators and relaxed quasiconvex functions, J. Optim. Theory Appl. 138, 329-339 (2008).
 5. L. C. Ceng, N. Hadjisavvas, S. Schaible, and J. C. Yao, Well-Posedness for Mixed Quasivariational-Like Inequalities, J. Optim. Theory Appl. 139, 109-125 (2008).
 6. K.I. Tserpes, P. Papanikos, G. Labeas and Sp. Pantelakis, Multi-scale modelling of tensile behaviour of carbon nanotube reinforced composites, Theoretical and Applied Fracture Mechanics, 49(1), 51-60, 2008.
 7. P. Papanikos, D.D. Nikolopoulos and K.I. Tserpes, Equivalent beams for carbon nanotubes, Computational Materials Science, 43(2), 345-352, 2008.
 8. A.D. Alexopoulos and P. Papanikos, Experimental and theoretical studies of corrosion-induced mechanical properties degradation of aircraft 2024 aluminium alloy, Materials Science and Engineering A, 498, 248-257, 2008.
 9. Arnellos, A., Spyrou, T., Darzentas, J. Meaning needs functional emergence: Shedding novel light into difficult problems, Cybernetics and Human Knowing, Vol. 15, No 3-4, pp. 50-56. 2008.
 10. Arnellos, A., Spyrou, T., Darzentas, J.. Emergence and Downward Causation in Contemporary Artificial Agents: Implications for their Autonomy and Some Design Guidelines, Cybernetics and Human Knowing Vol. 15, No 3-4, pp. 15-41. 2008.

2009

 1. Zissis D., Lekkas D., Papadopoulou. A.E., Competent Electronic Participation Channels in Electronic Democracy. Electronic Journal of e-Government, Vol.7, Νν.2, pp.195 - 208, 2009
 2. Koutsabasis, P. and Darzentas, J. (2009) Methodologies for Agent Systems Development: Underlying Assumptions and Implications for Design, AI & Society,Volume 23, Number 3, pp. 379-407, Springer.
 3. N. Hadjisavvas and S. Schaible, Pseudomonotone maps and the cutting plane property, J. Global Optim. 43, 565 - 575 (2009).
 4. D. Aussel, Y. Garcia and N. Hadjisavvas, Single-directional property of multivalued maps and variational systems, SIAM J. Optim. 20, 1274-1285 (2009).
 5. K.I. Tserpes and P. Papanikos, Continuum modeling of carbon nanotube-based super-structures, Composite Structures, 91, 131-137, 2009.
 6. B. Bonis, J. Stamos, S. Vosinakis, I. Andreou and T. Panayiotopoulos, A Platform for Virtual Museums with Personalized Content, Multimedia Tools and Applications, Springer, vol. 42 (2), pp. 139-159, 2009.

2010

 1. Azariadis P., Olaso J., Moulianitis V., Alemany S., González J-C, de Jong P., Dunias P., van der Zande M., Brands D., An Innovative Virtual Engineering System for Supporting Integrated Footwear Design, International Journal of Intelligent Engineering Informatics (IJIEI), 2010, 1(1), 53-74.
 2. Agathos A., Pratikakis I., Papadakis P., Perantonis S., Azariadis P., Sapidis N., 3D Articulated Object Retrieval using a graph-based representation, The Visual Computer, 2010, 26: 1301–1319 doi:10.1007/s00371-010-0523-1.
 3. Mpampa M., Azariadis P., Sapidis N., A new methodology for the development of sizing systems for the mass customization of garments, International Journal of Clothing Science and Technology(IJCST), 2010, 22(1), 49-68.
 4. Lekkas D., Gritzalis D., e-Passports as a means towards a Globally Interoperable Public Key Infrastructure‘, Journal of Computers Security, IOS press, Volume 18, Number 3, May 2010 (doi: 10.3233/JCS-2008-0370)
 5. Koutsabasis, P. Vlachogiannis, E. Darzentas, J.S. (2010) Beyond Specifications: Towards a Practical Methodology for Evaluating Web Accessibility, Journal of Usability Studies, August 2010, Vol.5, Issue.4, Usability Professionals' Association
 6. N. Hadjisavvas and H. Khatibzadeh, Maximal monotonicity of bifunctions, Optimization 59, 147-160 (2010).
 7. L.-C. Ceng, N. Hadjisavvas and N.C. Wong, Strong convergence theorem by a hybrid extragradient-like approximation method for variational inequalities and fixed-point problems, J. Global Optim. 46, 635-646 (2010).
 8. Simosi, M. (2010). The role of social socialization tactics in the relationship between socialization content and newcomers’ affective commitment. Journal of Managerial Psychology, 25 (3), 301-27.
 9. Simosi, M. & Xenikou, A. (2010). The role of organizational culture in the relationship between leadership and organizational commitment: An empirical study in a Greek organization. International Journal of Human Resource Management, 21 (10), 1598-616.
 10. Arnellos, A., Spyrou, T., Darzentas, J. Towards the Naturalization of Agency based on an Interactivist Account of Autonomy, New Ideas in Psychology. New Ideas in Psychology, (Elsevier) 28(3) 296-311, 2010.

2011

 1. Xidias E., Azariadis P., Mission Design for a Group of Autonomous Guided Vehicles, Robotics and Autonomous Systems, doi:10.1016/j.robot.2010.10.003, 59 (2011) 34–43.
 2. Kyratzi S., Azariadis P., Sapidis S., Realizability of a Sketch: An Algorithmic Implementation of the Cross-Section Criterion, Computer-Aided Design and Applications, 2011, 8(5), 665-679.
 3. Stamati V., Antonopoulos G., Azariadis Ph., Fudos I., A Parametric Feature-based Approach to Reconstructing Traditional Filigree Jewelry, Computer-Aided Design, 2011, 43: 1814-1828.
 4. Zissis D. and Lekkas D., “Securing e-Government and e-Voting with an open cloud computing architecture”, Government Information Quarterly, Vol. 28, No.2, pp.239-251, April 2011 (doi: 10.1016/j.giq.2010.05.010).
 5. Oikonomou D., Moulianitis V., Lekkas D., Koutsabasis P., “Decision Support System Design for the Hellenic Centre of Health Emergency Response”, International Journal of User-Driven Healthcare, Vol.1, No.2, pp.39-56, May 2011 (doi: 10.4018/ijudh.2011040104).
 6. Arnellos A., Lekkas D., Zissis D., Spyrou T., Darzentas J., “Fair Digital Signing: The Structural Reliability of Signed Documents”, Computers & Security, Vol.30, No.8, pp. 580-596, November 2011 (doi:10.1016/j.cose.2011.09.00).
 7. Zaharias P. & Koutsabasis, P. (2011) Heuristic evaluation of e-learning courses: A comparative analysis of two e-learning heuristic sets, Campus-Wide Information Systems, Vol. 29, issue 1, Emerald.
 8. Koutsabasis, P. Staurakis, M. Spyrou, T. Darzentas, D. (2011) Perceived impact of asynchronous e-learning after long-term use: implications for design and development. International Journal of Human-Computer Interaction, Vol. 27, Issue 2. Taylor & Francis.
 9. N. Hadjisavvas and D.T. Luc, Second-order asymptotic directions of unbounded sets with application to optimization, J. Convex Analysis 18, 181-202 (2011).
 10. Xenakis I., Arnellos, A. Spyrou, T. Darzentas, J. Modelling the Aesthetic Judgement: an Interactive-semiotic Perspective, Cybernetics and Human Knowing, Imprint Academic. (accepted).

2012

 1. Zissis D. and Lekkas D., “Addressing Cloud computing Security Issues”, Future Generation Computer Systems, Special Issue on Infrastructure and Network-aware Grids and Service Oriented Architectures, Vol.28, No.3, pp.583-592, March 2012 (10.1016/j.future.2010.12.006).
 2. S. Vosinakis, P. Koutsabasis, “Problem-based Learning for Design & Engineering Activities in Virtual Worlds”, Presence: Teleoperators and Virtual Environments, in print.
 3. S. Vosinakis and J. Papadakis, “Enhancing semantic and social navigation in information-rich virtual worlds”, International Journal of Interactive Worlds, in print.
 4. P. Koutsabasis and S. Vosinakis, “Rethinking HCI Education for Design: Problem-Based Learning and Virtual Worlds at an HCI Design Studio”, International Journal of Human Computer Interaction, in print.
 5. S. Vosinakis, P. Koutsabasis and P. Zaharias, “Course Lectures as Problem-Based Learning Interventions in Virtual Worlds”, LNCS Transactions on Edutainment, in print.
 6. P. Koutsabasis, S. Vosinakis, K. Malisova and N. Paparounas, “On the Value of Virtual Worlds for Collaborative Design”, Design Studies, Volume 33, Issue 4, July 2012, Pages 357–390.
 7. Koutsabasis, P. & Istikopoulou, T. (in press) Perceived Web Site Aesthetics from Users and Designers: Implications for Evaluation Practice, International Journal of Technology & Human Interaction, IGI Global (accepted for publication).
 8. M. H. Alizadeh and N. Hadjisavvas, Local boundedness of Monotone Bifunctions, J. Global Optim. 53, 231-241 (2012).
 9. H. Alizadeh, N. Hadjisavvas and M. Roohi, Local Boundedness Properties for Generalized Monotone Operators, J. Convex Analysis 19, 49-61 (2012).
 10. N. Hadjisavvas, S. Schaible and N.C. Wong, Pseudomonotone Operators: a Survey of the Theory and its Applications, J. Optim. Theory Appl. 152, 1-20 (2012) (invited paper).
 11. M. H. Alizadeh, N. Hadjisavvas, On the Fitzpatrick transform of a monotone bifunction, Optimization (to appear).
 12. Papakostopoulos, V., and Marmaras, N. (2012). Conventional vehicle display panels: the drivers’ operative images and directions for their redesign. Applied Ergonomics, 43(5), 821-828.
 13. Portouli, E., Nathanael, D., Marmaras, N., and Papakostopoulos, V. (2012). Naturalistic observation of drivers’ interactions while overtaking on an undivided road. Work, 41, 4185-4191.
 14. Nathanael, D., Portouli, E., Gkikas, K., and Papakostopoulos, V. (2012). What does a motorcyclist look at while driving at urban arterials? Work, 41, 4900-4906.
 15. Simosi, M. Trajectories of organizational commitment: A qualitative study in a Greek public sector organization. Accepted for publication in International Journal of Cross-cultural Management 12 (3), 2012.
 16. Simosi, M. The role of self-efficacy in the organizational culture - training transfer relationship. Accepted for publication in International Journal of Training and Development, 16 (2), 2012.
 17. Simosi, M. Disentangling organizational support construct: The role of different sources of support to newcomers’ training transfer and organizational commitment. Accepted for publication in Personnel Review, 41 (3), 2012.
 18. Xenakis I., Arnellos A. & Darzentas J. (2012). The Functional Role of Emotions in Aesthetic Judgement. New Ideas in Psychology30(2), 212-226.

[ Επιστροφή ]

Συνέδρια

2007

 1. Azariadis P., Sapidis N., Planar developments of free-form surfaces: methods evaluation and visualization of the results, Proc. of the 2nd Greek Conference of Mechanical & Electrical Engineers, Athens, May 17-19, 2007
 2. Xanthopoulos N., Azariadis P., Development of a method for specifying inner dimensions in footwear, 2nd National Conference on Metrology (www.metrologia2007.gr), Thessalonica, Oct’07.
 3. Vosinakis S., Azariadis P., Sapidis N., Kyratzi S., A Virtual Reality Environment Supporting the Design and Evaluation of Interior Spaces, Proc. Of the 4th INTUITION International Conference & Workshop (http://www.intuition2007.org), Athens, Oct’07, pp.43-51.
 4. Lekkas D., Gritzalis D., e-Passports as a means towards the first world-wide Public Key Infrastructure, In: 4th European PKI Workshop – EuroPKI07, Mallorca, Spain, Lecture Notes in Computer Science (LNCS), Vol. 4582, Springer, June 2007
 5. Zisis D., Lekkas D., Spyrou T., Security services in e-School and their role in the evaluation of educational processes, International Conference on Institutional Evaluation Techniques in Education, ICIETE’07, Samos, Greece, July 2007
 6. Koutsabasis, P. Spyrou, T. Darzentas, J.S. and Darzentas, J. (2007) On the Performance of Novice Evaluators in Usability Evaluations, 11th Panhellenic 7. Conference on Informatics (PCI 2007) at Patras, Greece, 18-20 of May 2007
 7. Vosinakis, S. Koutsabasis, P. Stavrakis, M. Viorres, N. Darzentas, J. (2007) Supporting Conceptual Design in Collaborative Virtual Environments, 11th Panhellenic Conference on Informatics (PCI 2007) at Patras, Greece, 18-20 of May 2007.
 8. Modestos Stavrakis, N. Chnarakis, A. Gavogiannis, Thomas Spyrou, John Darzentas, A multi-methodological view for the interactive collaborative design of virtual environments, 4th Intuition International Conference and Workshop 2007.
 9. Dimitrios Zissis, Dimitrios Lekkas, Thomas Spyrou, Security Services in e-School and their role in the evaluation of educational processes, International Conference on Institutional Evaluation Techniques in Education, ICIETE, Samos 2007
 10. S. Vosinakis, N. Pelekis, Y. Theodoridis and T. Panayiotopoulos, “Handling Spatial Vagueness in Virtual Agent Control”, GRAPP 2007, International Conference on Computer Graphics Theory and Applications, Barcelona, Spain, 2007.
 11. S. Vosinakis, G. Anastassakis and T. Panayiotopoulos, “Modeling Spatiotemporal Uncertainty in Dynamic Virtual Environments”, Intelligent Virtual Agents 2007, Paris, 2007.
 12. N. Pelekis, S. Vosinakis, T. Panayiotopoulos and Y. Theodoridis, “Towards a Virtual Agent Control Architecture Using a Spatiotemporal Data Management Framework”, 4th INTUITION International Conference on Virtual Reality and Virtual Environments, Athens, 2007.
 13. B. Bonis, J. Stamos, S. Vosinakis, I. Andreou and T. Panayiotopoulos, “Personalization of Content in Virtual Exhibitions”, 2nd International Conference on Semantic and Digital Media Technologies, Genoa, 2007.

2008

 1. Zisis D., Papadopoulou A.-E., Lekkas D., ―Enhancing security in the integration of e-Government: The e-School initiative‖, 4th International Conference on Web Information Systems and Technologies, WEBIST’08, Madeira - Portugal, May 2008
 2. Zissis D., Lekkas D., Papadopoulou A.-E., ―Competent electronic participation channels in electronic democracy‖, 8th European Conference on e-Government - ECEG’08, Lausanne, Switzerland, July 2008
 3. Lekkas D., Vosinakis S., Alifieris C., Darzentas J., ―MarineTraffic: Designing a collaborative interactive Vessel Traffic Information System‖, The International Workshop on Harbour, Maritime & Multimodal Logistics Modelling and Simulation, HMS’08, Amantea, Italy, September 2008
 4. Dougalis, E. Stavrakis, M. Koutsabasis, P. (2008) Supporting Educational Processes in Academia with a Collaborative Content Management Platform: Longitudinal Implications in Education, Administration and Social Life. ICIETE'08, International Greece, Conference on Institutional Evaluation Techniques in Education, Samos, 27-29 June 2008.
 5. Papakostopoulos, V. and Marmaras, N. (2008). Designing advanced driver assistance systems (ADAS): what kind of analysis is needed? In W. Karwowski and G. Salventy (Eds.), 2008 AHFE -2nd International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics, Ceasars Palace, Las Vegas, Nevada USA, July 14-17, ISBN: 978-1-60643-712-4.
 6. K.I. Tserpes, P. Papanikos and Sp. Pantelakis, Continuum modelling of interfacial load transfer in carbon nanotube/polymer composites subjected to tension and bending, Proceedings of the Mesomechanics 2008 Conference, Cairo, Egypt, Jan 28-Feb 1, 2008.

2009

 1. Αgathos A., Pratikakis I., Papadakis P., Perantonis S., Azariadis P. and N. Sapidis (2009), Retrieval of 3D articulated Objects Using a Graph-based Representation, Eurographics Workshop on 3D Object Retrieval, Eurographics/ACM SIGGRAPH Symposium Proceedings, I. Pratikakis, M. Spagnuolo, T. Theoharis, and R. Veltkamp (eds.), ISBN: 978-3-905674-16-3, pp. 29-36
 2. Xidias E., Azariadis P., Aspragathos N., Time Optimum Motion Planning for a Set of Car-Like Robots, 9th International IFAC Symposium on Robot Control (SYROCO), Gifu, Japan, Sep. 9-12, 2009.
 3. Oikonomou D., Moulianitis V., Lekkas D. Koutsabasis P., ―Decision Support System Design for Cooperation in Emergency Situations at the Hellenic Center of Emergency Response (EKAB)‖, International Workshop on Mobile Information Technology for Emergency Response, Goteborg, Sweden, May 2009
 4. Zissis D., Lekkas D., ―The security paradox, disclosing source code to attain secure electronic elections‖, 9th European Conference on e-Government - ECEG’09, London, UK, July 2009
 5. Oikonomou, D. Moulianitis, V. Lekkas, D. Koutsabasis, P. (2009) Decision Support System Design for Cooperation in Emergency Situations at the Hellenic Centre of Emergency Response (EKAB), International Workshop on Mobile Information Technology for Emergency Response in conjunction with the ISCRAM’2009 Conference, May 10th, Goteborg, Sweden.
 6. Papakostopoulos, V. and Marmaras, N. (2009). Drawing car dashboards from memory: does driving experience matters? IEA 2009 – 17th World Congress on Ergonomics, Beijin, Cina, August 9-14.
 7. Maria Kapsi, Evangelos Vlachogiannis, Jenny Darzentas, Thomas Spyrou, A preliminary feedback for the WCAG 2.0 - WCAG 1.0 Vs WCAG 2.0 evaluation study, PETRA 2009, 2nd International Conference on PErvasive Technologies Related to Assistive Environments, organized by the University of Texas at Arlington, USA, Corfu, 2009.
 8. Maria Kapsi, Evangelos Vlachogiannis, Jenny Darzentas, Thomas Spyrou, The usability of web accessibility guidelines: An approach for evaluation, HCI International 2009.
 9. Peponi, K, Arnellos, A., Spyrou, T. Darzentas, J. A new way of classifying and comparing systemic methodologies. In the 23rd European Conference on Operational Research, EURO XXIII, Bonn, July 5-8, 2009.
 10. Peponi, K. Arnellos, A. Spyrou, T. Darzentas, J. Analysis and comparison of systemic methodologies for organisational design. In the 5th National & International Conference of the Hellenic Society for Systemic Studies: From Systems Thinking to Systems Design & Systems Practice, Xanthi, June 24-27, 2009.

2010

 1. Azariadis P., Papagiannis P., A new business model for integrating textile/clothing and footwear production, The 3rd International Conference on Advanced Materials and Systems – ICAMS 2010, Bucharest, Sep. 16-18, 235-240.
 2. Ξυδιάς Η., Αζαριάδης Φ., Σχεδιασμός Κίνησης σε Δισδιάστατα Περιβάλλοντα που Περιλαμβάνουν Εμπόδια Άγνωστης Τροχιάς, 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ρομποτικής – ΠΣΡ’10, 9-10 Δεκ. 2010, Ρίον.
 3. Papakostopoulos, V., Spanou, E-G., Nathanael, D., and Gkikas, K. (2010). Understanding overtaking, beyond limitations of the visual system in making spatiotemporal estimations. In W-P.Brinkman and M. Neerincx (Eds.), Caring Technology for the Future, Proceedings of the 28th European Conference on Cognitive Ergonomics - EACE 2010, ISBN: 978-94-90818-04-3, pp. 169-172.
 4. Papakostopoulos, V., Nathanael, D., and Marmaras, N. (2010). An explorative study of visual scanning strategies of motorcyclists in urban environment. In W-P. Brinkman and M. Neerincx (Eds.), Caring Technology for the Future, Proceedings of the 28th European Conference on Cognitive Ergonomics - EACE 2010, ISBN: 978-94-90818-04-3, pp. 157-160.
 5. F.S. Efthimiou, P. Papanikos, K.I. Tserpes and Sp. Pantelakis, Continuum simulation of tensile, bending and torsional rigidities of multi-walled carbon nanotubes, Proceedings of the 9th HSTAM International Congress on Mechanics, Limassol, Cyprus, 12 – 14 July, 2010.
 6. A. Zoumpoulaki, N. Avradinis and S. Vosinakis, “A Multi-Agent Simulation Framwork for Emergency Evacuations Incorporating Personality and Emotions”, Proceedings of SETN 2010, Greece, Lecture Notes in Artificial Intelligence, Springer, 2010.
 7. P. Zaharias, I. Andreou and S. Vosinakis, “Educational Virtual Worlds, Learning Styles and Learning Effectiveness: an empirical investigation”, Proc. of HCICTE 2010.

2011

 1. Xidias E., Aspragathos N., Azariadis P., Motion Design for Service Robots. Intelligent Robotics and Applications, 4th International Conference, ICIRA 2011, Aachen, Germany, December 6-8, 2011, Proceedings, Part I, pp. 630-638.
 2. Lekkas D., Zissis D., "Leveraging the e-passport PKI to achieve interoperable security for e-government cross border services", In the 7th ICGS3 / 4th e-Democracy Joint Conferences 2011, Thessaloniki, Greece, August 2011.
 3. Zissis, D., Lekkas, D. & Koutsabasis, P. "Cryptographic Dysfunctionality-A Survey on User Perceptions of Digital Certificates", In the 7th ICGS3 / 4th e-Democracy Joint Conferences 2011, Thessaloniki, Greece, August 2011.
 4. S. Vosinakis, P. Koutsabasis, “A Framework for Problem-Based Learning Activities in Virtual Worlds”, 3rd Conference on Informatics in Education (CIE), 2011.
 5. S. Vosinakis, P. Koutsabasis and P. Zaharias, “An Exploratory Study of Problem-Based Learning in Virtual Worlds”, VS-GAMES 2011: 3rd International Conference in Games and Virtual Worlds for Serious Applications, 2011.
 6. S. Vosinakis and I. Papadakis, “Virtual Worlds as Information Spaces: Supporting Semantic and Social Navigation in a shared 3D Environment”, Workshop on "Leveraging the Potential of Virtual Worlds", VS-GAMES 2011: 3rd International Conference in Games and Virtual Worlds for Serious Applications, 2011.
 7. S. Vosinakis and I. Xenakis, “A Virtual World Installation in an Art Exhibition: Providing a Shared Interaction Space for Local and Remote Visitors”, Re-thinking Technology in Museums, 2011.
 8. Portouli, E., Papakostopoulos, V. and Marmaras, N. (2011). On-road pilot study on the need for integrated interfaces of in-vehicle driver support systems. In C. Stephanidis (Ed.), Univeral Access in HCI, Part III, LNCS, 6767, pp. 316-325.
 9. K.I. Tserpes, P. Papanikos, Fracture behaviour and strength of graphemes containing randomly dispersed defects, Proceeding of the 2nd International Conference of Engineering Against Fracture (ICEAF), Mykonos, Greece, June 22-24, 2011.
 10. Vosinakis, S. Koutsabasis, P. Zaharias, P. Belk, M. (2011) Problem-based Learning in Virtual Worlds: a Case Study in User Interface Design, 1st Global Conference: Experiential Learning in Virtual Worlds, 20th - 22nd March 2011, Prague, Czech Republic.

2012

 1. Patsoule, E. & Koutsabasis, P. (2012) Redesigning Web Sites for Older Adults, 5th International Conference on PErvasive Technologies Related to Assistive Environments (PETRA 2012), ACM, Crete, Greece, June 6-8 2012.
 2. S. Vosinakis, P. Koutsabasis, "Using Virtual Worlds to support Interaction Design Studio courses", 2nd Global Conference on Experiential Learning in Virtual Worlds, 2012.

[ Επιστροφή ]

Κεφάλαια σε Βιβλία

2007

 1. Viorres, N. Papadopoulos, X. Stavrakis, M. Vlachogiannis, E. Koutsabasis, P. Darzentas, J. (2007) Major HCI Challenges for Open Source Software Adoption and Development, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 4564, Springer, Proceedings of the 12th International Conference on Human-Computer Interaction, Beijing, China, 2007.
 2. Stavrakis, M. Viorres, N. Koutsabasis, P. Darzentas, J. (2007) A Theoretical Framework of Co-Purposing in Systems Design, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 4558, Springer, Proceedings of the 12th International Conference on Human-Computer Interaction, Beijing, China, 2007.
 3. Koutsabasis, P. Spyrou, T. and Darzentas, J. (2007) Evaluating Usability Evaluation Methods: Criteria, Method and a Case study, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 4550, Springer, Proceedings of the 12th International Conference on Human-Computer Interaction, Beijing, China, 2007
 4. Panou, M., Bekiaris, E., and Papakostopoulos, V. (2007). Modelling driver behaviour in EU and international projects. In P.C. Cacciabue (Ed.), Modelling driver behaviour in automotive environments: critical issues in driver interactions with intelligent transport systems. London: Springer, pp. 17-25.
 5. Σίμωση, Μ. (2007). ‘Εναλλακτικές μορφές διαχείρισης συγκρούσεων σε εργασιακούς οργανισμούς. Στο βιβλίο των Γ. Γαλάνη (Επιμ.) “Πολιτική Ψυχολογία: Θεωρητικές και Εμπειρικές Μελέτες”(σσ.639-61). Αθήνα: Παπαζήσης
 6. Martien Brands, Argyris Arnellos, Thomas Spyrou and John Darzentas, A Biosemiotic Analysis of Serotonin’s Complex Functionality, in Guenther Witzany (ed.) 'Biosemiotics in Transdisciplinary Contexts, pp. 125-132, Umweb, Helsinki, 2007.
 7. S. Vosinakis, G. Anastassakis and T. Panayiotopoulos, “Modeling Spatiotemporal Uncertainty in Dynamic Virtual Environments”, Intelligent Virtual Agents 2007, Lecture Notes in Computer Science, vol. 4722, 2007.
 8. Σίμωση, Μ. & Ξενικού, Α. (2007). Η σχέση της Συναισθηματικής Ταύτισης με τη Συμπεριφορά του Hγέτη και την Ισχύ της Οργανωσιακής Κουλτούρας. Ζ’ Επετηρίδα Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (σσ.39-73).
 9. Ξενικού, Α. & Σίμωση, Μ. (2007) Μετασχηματιστική και Συναλλακτική Ηγεσία: Μια προκαταρτική μελέτη της σχέσης των δύο μορφών ηγεσίας με την ικανοποίηση από την εργασία, την ομαδική επίδοση και τις κανονιστικές πεποιθήσεις της ομάδας. Ζ’ Επετηρίδα Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (σσ. 75-95).

2008

 1. Koutsabasis, P. and Darzentas, J. (2008) Item-based Filtering and Semantic Networks for Personalized Web Content Adaptation in E-Commerce. Lecture Notes In Artificial Intelligence; Vol. 5138, Springer, Proceedings of the 5th Hellenic conference on Artificial Intelligence: Theories, Models and Applications (eds. J. Darzentas, G. Vouros, A. Arnellos, S. Vosinakis) 2-4 October, Syros, Greece.
 2. N. Hadjisavvas: Pseudomonotone Maps: Properties and Applications, in: Encyclopedia of Optimization, P. Pardalos and G. Floudas (eds), Springer (2008).
 3. Argyris Arnellos, Thomas Spyrou, John Darzentas, Naturalising the Design Process: Autonomy and Interaction as the Core Features, forthcoming in 'Beyond Description: Normativity in Naturalised Philosophy', (Eds.) Marcin Milkowski and Konrad Talmont-Kaminski, College Publications. 2008.
 4. A. Arnellos, S. Vosinakis, G. Anastassakis and J. Darzentas, “Autonomy in Virtual Agents: Integrating Perception and Action on Functionally Grounded Representations”, SETN’08,Greece, 2008, Lecture Notes in Artificial Intelligence, Springer, vol. 5138, 2008.

2010

 1. Zacharias, P. & Koutsabasis, P. (2010) Heuristic evaluation of e-learning: comparing two heuristic sets, IEEE Learning Technology Newsletter, April, 2010.
 2. A. Zoumpoulaki, N. Avradinis and S. Vosinakis, “A Multi-Agent Simulation Framwork for Emergency Evacuations Incorporating Personality and Emotions”, Proceedings of SETN 2010, Greece, Lecture Notes in Artificial Intelligence, Springer, 2010.
 3. Koutsabasis P. (2010) E-business and Accessibility, in In Lee (Ed.) Encyclopedia of E-Business Development and Management in the Global Economy, IGI Global, to appear.
 4. Argyris Arnellos, Thomas Spyrou, John Darzentas, Naturalising the Design Process: Autonomy and Interaction as the Core Features, forthcoming in 'Beyond Description: Normativity in Naturalised Philosophy', (Eds.) Marcin Milkowski and Konrad Talmont-Kaminski, Texts in Philosophy, Vol. 13, pp. 265-288, College Publications. 2010.

2011

 1. Zissis D., Lekkas D., Arnellos A., "A systems theory approach to electronic voting complexity", E-Governance and Civic Engagement: Factors and Determinants of E-Democracy, IGI Global, 2011 (In Print).
 2. S. Vosinakis, P. Koutsabasis, "Engaging Students in HCI Design Activities in Virtual Worlds", IEEE Learning Technology Newsletter, special issue on Virtual Worlds for Academic, Organizational and Life-long Learning, October 2011.

2012

 1. Xidias E., Aspragathos N., Azariadis P., Mission planning of mobile robots and manipulators for service applications, Service Robots and Robotics: Design and Application, IGI Global, to appear.
 2. Azariadis P., Computer-Aided Engineering in Footwear Design: a review, in The Science of Footwear, Editor Prof. Ravi Goonetilleke, Taylor & Francis Group, to appear.
 3. S. Vosinakis, P. Koutsabasis, P. Zaharias, M. Belk, “Problem-based Learning in Virtual Worlds: Two Case Studies in User Interface Design”, Experiential Learning in Virtual Worlds - Exploring the Complexities, Interdisciplinary Press, accepted for publication.
 4. B. Bonis, S. Vosinakis, I. Andreou, T. Panayiotopoulos, “Adaptive Virtual Exhibitions”, in C. K. Ramaiah (ed), Online Exhibitions: a handbook to library, archival & museum professionals, accepted for publication.

[ Επιστροφή ]

Βιβλία

 1. Κουτσαμπάσης, Π. (2011) Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή: Αρχές, Μέθοδοι και Παραδείγματα. Εκδόσεις Κλειδάριθμος.
 2. Κυριακουλάκος, Π. (2007) Θέματα Πληροφορικής Κινηματογραφίας, Εκδόσεις Καστανιώτης.

[ Επιστροφή ]

Καλλιτεχνικό Έργο

[ Επιστροφή ]