Εισαγωγή

Βασικά Στοιχεία

Διδακτικό Προσωπικό

Διδακτικό Έργο

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

ΠΜΣ "Σχεδίαση Διαδραστικών και Βιομηχανικών Προϊόντων και Συστημάτων"

ΠΜΣ "Ολιστικά Εναλλακτικά Θεραπευτικά Συστήματα - Κλασσική Ομοιοπαθητική"

Διδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδών

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών

Πρόγραμμα Erasmus

Ερευνητικό Έργο

Δημοσιεύσεις μελών ΔΕΠ

Άλλες Υπηρεσίες

Άλλες Δραστηριότητες

Διδακτικό Προσωπικό

Στη σελίδα αυτή μπορείτε να δείτε το διδακτικό προσωπικό του ΤΜΣΠΣ, τα βιογραφικά τους σημειώματα και τα μαθήματα που τους ανατέθηκαν στο χειμερινό και εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2011-12.

Τα μαθήματα που έχουν σε παρένθεση ΠΜΣ1 είναι του ΠΜΣ "Σχεδίαση Διαδραστικών και Βιομηχανικών Προϊόντων και Συστημάτων" και αντίστοιχα ΠΜΣ2 είναι του ΠΜΣ "Ολιστικά Εναλλακτικά Θεραπευτικά Συστήματα - Κλασσική Ομοιοπαθητική".

Μέλη ΔΕΠ

Ονοματεπώνυμο

Βαθμίδα

Βιογ/κό

Αναθέσεις Χειμερινού

Αναθέσεις Εαρινού

Δαρζέντας Ιωάννης

Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος

CV

Θεωρία & Μεθοδολογία Σχεδίασης Ι

Θεωρία & Μεθοδολογία Σχεδίασης ΙΙ

Χατζησάββας Νικόλαος

Καθηγητής

CV

Απειροστικός Λογισμός Ι, Εφαρμοσμένα Μαθηματικά (ΠΜΣ1)

Απειροστικός Λογισμός ΙΙ, Γραμμική Άλγεβρα & Αναλυτική Γεωμετρία

Αζαριάδης - Τοπάλογλου Φίλιππος

Αν. Καθηγητής

CV

Εισαγωγή στη Σχεδίαση με Η/Υ, Σχεδίαση με Η/Υ, Εισαγωγή στη Σχεδίαση με Η/Υ (ΠΜΣ1)

Γραφικά, Σχεδίαση και Ανάλυση με Η/Υ (ΠΜΣ1)

Παπανίκος Παρασκευάς

Επ. Καθηγητής

CV

Φυσική για Μηχανικούς, Τεχνική Μηχανική

Σχεδίαση Βιομηχανικών Συστημάτων, Ανάλυση Προϊόντων με Η/Υ, Σχεδιασμός και Ανάλυση Μηχανισμών, Σχεδίαση και Ανάλυση με Η/Υ (ΠΜΣ1), Μηχανική και Υλικά στο Σχεδιασμό (ΠΜΣ1)

Σπύρου Θωμάς

Επ. Καθηγητής

CV

Πολυπλοκότητα σχεδιαστικών και αλληλεπιδραστικών διεργασιών, Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων, Θεωρία και Μεθοδολογία Σχεδίασης (ΠΜΣ1)

Εισαγωγή στη Συστημική Θεωρία, Σχεδίαση Συστημάτων (Systems Design)

Λέκκας Δημήτριος

Επ. Καθηγητής

CV

Πληροφορική Ι, Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφ. Συστημάτων

Τεχνολογίες, Μεθοδολογίες Προγραμματισμού Ι, Βάσεις Δεδομένων

Βοσινάκης Σπύρος

Λέκτορας

CV

Εικονική Πραγματικότητα, Computer Games / Edutainment, Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή (ΠΜΣ1)

Τεχνολογίες, Μεθοδολογίες Προγραμματισμού ΙΙ, Τεχνητή Νοημοσύνη, Στούντιο 2 (ΠΜΣ1), Προηγμένες Διεπαφές Χρήστη (ΠΜΣ1)

Σίμωση Μαρία

Λέκτορας

CV

Θεωρία Οργανώσεων, Ψυχολογία Καταναλωτή, Στοιχεία Κοινωνιολογίας / Θεωρίες Επικοινωνίας (ΠΜΣ2)

Κοινωνιολογία, Οργανωσιακή Συμπεριφορά

Κουτσαμπάσης Παναγιώτης

Λέκτορας

CV

Συνεργατικά Συστήματα, Προηγμένες διεπαφές χρήστη, Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή (ΠΜΣ1)

Τεχνολογίες, Μεθοδολογίες Προγραμματισμού ΙΙ, Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Μηχανής, Στούντιο 2 (ΠΜΣ1), Προηγμένες Διεπαφές Χρήστη (ΠΜΣ1)

Κυριακουλάκος Παναγιώτης

Λέκτορας

CV

Οπτικοακουστικές Τεχνικές, Παραστατική Κινηματογραφία, Ειδικά Θέματα Πληροφορικής Κινηματογραφίας

Σχεδίαση και Τεχνολογίες Πολυμέσων, Πληροφορική Κινηματογραφία

Οικονομίδου Φλωρεντία

Λέκτορας

CV

Στούντιο Ι (Σχέδιο/Χρώμα)

Στούντιο ΙΙ (Σχέδιο/Χρώμα)

Ζαχαρόπουλος Νικόλαος

Λέκτορας

CV

Φυσική, Μηχανική και Υλικά στο Σχεδιασμό, Ειδικά θέματα υλικών

Υλικά, Προσομοίωση, Μηχανική και Υλικά στο Σχεδιασμό (ΠΜΣ1)

Παπακωστόπουλος Βασίλης

Λέκτορας

CV

Στούντιο V, Εργονομία

Διαδραστική Σχεδίαση, Γνωστική Επιστήμη, Εργονομία και Σχεδίαση για Όλους (ΠΜΣ1)

Στα πλαίσια των εκπαιδευτικών και ερευνητικών τους δραστηριοτήτων, τα μέλη ΔΕΠ συμμετέχουν σε διάφορες ακαδημαϊκές επιτροπές. Επίσης κάποια μέλη ΔΕΠ συμμετέχουν και σε διοικητικές επιτροπές του Τμήματος.

Μέλη ΔΕΠ υπό διορισμό

Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Γνωστικό αντικείμενο

Λεοντακιανάκου Ειρήνη

Λέκτορας (υπό διορισμό)

Ιστορία Τέχνης

Κυρατζή Σοφία

Λέκτορας (υπό διορισμό)

Γεωμετρική Μοντελοποίηση για Βιομηχανική Σχεδίαση (CAD)

Σταυράκης Μόδεστος

Λέκτορας (υπό διορισμό)

Διαδραστική Σχεδίαση

Διδάσκοντες βάσει ΠΔ407/80

Ονοματεπώνυμο
Βιογ/κό
Αναθέσεις Χειμερινού
Αναθέσεις Εαρινού

Γεωργιάδου Αλεξάνδρα

CV

Εργαστήρια Ελεύθερου Σχεδίου I, Γραφιστική

Εργαστήρια Ελεύθερου Σχεδίου ΙΙ, Εκτυπωτική

Δαρζέντα Τζένη

CV

Θεωρία Επικοινωνίας, Σχεδίαση για Όλους, Σχεδίαση Πληροφορίας – Ιστορικό Ι (ΠΜΣ2), Σχεδίαση Πληροφορίας – Ιστορικό ΙΙ (ΠΜΣ2), Μεθοδολογία της Έρευνας (ΠΜΣ2)

Διαδραστική Σχεδίαση, Σχεδίαση Πληροφορίας, Εργονομία και Σχεδίαση για Όλους (ΠΜΣ1), Σχεδίαση Πληροφορίας – Ιστορικό Ι (ΠΜΣ2)

Δραμυτινός Παναγιώτης

CV

Στούντιο V, Στούντιο VII

Στούντιο VI, Στούντιο VIII

Παραδείσης Ιωάννης-Ιάκωβος

CV

Νομικά στο Design

 

Καρακατσάνης Απόστολος

CV

Εργαστήρια Ελεύθερου Σχεδίου I

Εργαστήρια Ελεύθερου Σχεδίου ΙΙ

Μαγειρα Αθηνά

CV

Διακριτά Μαθηματικά, Διαφορικές Εξισώσεις, Εφαρμοσμένα Μαθηματικά (ΠΜΣ1)

Γραμμική Άλγεβρα & Αναλυτική Γεωμετρία, Εισαγωγή στις Πιθανότητες και τη Στατιστική

Μουλιανίτης Βασίλειος

CV

Φυσική, Ρομποτική, Μηχανοτρονική

Σχεδίαση Συστημάτων (Systems Design), Σχεδίαση Oχημάτων, Σχεδιασμός και Ανάλυση Μηχανισμών

Ξενάκης Ιωάννης

CV

Στούντιο ΙΙΙ, Στούντιο 1 (ΠΜΣ1), Εφαρμογές Πληροφορικής (ΠΜΣ2)

Ιστορία Σχεδίασης & Τεχνολογίας ΙΙ, Στούντιο ΙV, Πληροφοριακά Συστήματα – Εφαρμογές (ΠΜΣ2)

Ξυδιάς Ηλίας

CV

Εισαγωγή στη Σχεδίαση με Η/Υ, Μέθοδοι Σχεδιασμού Κίνησης, Ρομποτική

Τεχνολογίες, Μεθοδολογίες Προγραμματισμού Ι, Γραφικά

Σκουρμπούτης Ευγένιος

CV

Στούντιο V, Στούντιο VII

Στούντιο VI, Στούντιο VIII

Σταθάκης Γεώργιος

CV

Επιχειρησιακή Έρευνα/Μάνατζμεντ, Σχεδίαση Παραγωγής

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ, Διαχείριση Σχεδίασης, Σχεδίαση Βιομηχανικών Συστημάτων

Φωτιάδης Σέργιος

CV

Στούντιο V, Στούντιο VII

Στούντιο VI, Στούντιο VIII

Ζήσης Δημήτριος

CV

Πληροφορική Ι, Πληροφορική ΙΙ, Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων Τεχνολογίες, Μεθοδολογίες Προγραμματισμού Ι, Τεχνολογία και Προγραμματισμός στο Διαδίκτυο

Χαραλάμπους Ελισσάβετ

CV

Στούντιο Ι (Σχέδιο/Χρώμα), Στούντιο 1 (ΠΜΣ1) Στούντιο ΙΙ (Σχέδιο/Χρώμα)
Κυρατζή Σοφία

Εισαγωγή στη Σχεδίαση με Η/Υ, Σχεδίαση με Η/Υ, Εισαγωγή στη Σχεδίαση με Η/Υ (ΠΜΣ1)

Τεχνικό Σχέδιο, Γραφικά, Σχεδίαση και Τεχνολογίες Πολυμέσων, Σχεδίαση και Ανάλυση με Η/Υ (ΠΜΣ1)

Σταυράκης Μόδεστος

Στούντιο ΙΙΙ, Προηγμένες διεπαφές χρήστη, Εισαγωγή στη Πληροφορική (ΠΜΣ1), Στούντιο 1 (ΠΜΣ1), Εφαρμογές Πληροφορικής (ΠΜΣ2)

Στούντιο ΙV, Τεχνολογία και Προγραμματισμός στο Διαδίκτυο, Στούντιο 2 (ΠΜΣ1), Πληροφοριακά Συστήματα – Εφαρμογές (ΠΜΣ2)

Μέλη ΕΕΔΙΠ

Ονοματεπώνυμο
Βιογραφικό
Αναθέσεις Χειμερινού
Αναθέσεις Εαρινού

Καραφίλη Αύρα

CV

Αγγλικά Ι, Αγγλικά ΙΙΙ

Αγγλικά ΙΙ, Αγγλικά IV, Αγγλικά

Μπρισνόβαλη Αγγελική

CV

Ιστορία της Τέχνης Ι

Εργαστήρια Ελεύθερου Σχεδίου ΙΙ, Ιστορία της Τέχνης ΙΙ

Παπαδόπουλος Δάνος

CV

Θεωρία & Μεθοδολογία Σχεδίασης Ι, Στούντιο ΙΙΙ, Στούντιο V, Στούντιο VII, Στούντιο 1 (ΠΜΣ1)

Θεωρία & Μεθοδολογία Σχεδίασης ΙΙ, Στούντιο ΙV, Διαχείριση Σχεδίασης, Στούντιο VIII