Εισαγωγή

Βασικά Στοιχεία

Διδακτικό Προσωπικό

Διδακτικό Έργο

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

ΠΜΣ "Σχεδίαση Διαδραστικών και Βιομηχανικών Προϊόντων και Συστημάτων"

ΠΜΣ "Ολιστικά Εναλλακτικά Θεραπευτικά Συστήματα - Κλασσική Ομοιοπαθητική"

Διδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδών

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών

Πρόγραμμα Erasmus

Ερευνητικό Έργο

Δημοσιεύσεις μελών ΔΕΠ

Άλλες Υπηρεσίες

Άλλες Δραστηριότητες

Ερευνητικό Έργο

Ερευνητικό Προφίλ Μελών ΔΕΠ

Ο αριθμός των άρθρων και αναφορών υπολογίστηκαν από τις παρακάτω τρεις πηγές:

Πηγή: ISI

Name

Number of articles

Number of citations

Number of articles (last 5 years)

Number of citations (last 5 years)

h-index

Azariadis P.

17

113

7

67

7

Darzentas J.

21

56

6

23

4

Hadjisavvas N.

44

635

10

292

16

Koutsabasis P.

2

0

2

0

0

Kyriakoulakos P.

1

0

0

0

0

Lekkas D.

12

34

5

24

4

Papakostopoulos V.

2

5

1

3

1

Papanikos P.

24

497

6

406

14

Simosi M.

2

2

2

2

1

Spyrou T.

9

14

5

7

2

Vosinakis S.

7

8

1

8

2

Zacharopoulos N.

7

113

0

54

5

Πηγή: Scopus

Name

Number of articles

Number of citations

Number of articles (last 5 years)

Number of citations (last 5 years)

h-index

Azariadis P.

24

183

12

137

7

Darzentas J.

31

59

14

38

4

Hadjisavvas N.

49

513

13

286

14

Koutsabasis P.

12

7

10

7

2

Kyriakoulakos P.

0

0

0

0

0

Lekkas D.

16

52

8

41

4

Papakostopoulos V.

8

10

7

8

2

Papanikos P.

27

597

6

501

14

Simosi M.

6

32

4

32

2

Spyrou T.

13

18

7

11

2

Vosinakis S.

18

9

10

8

2

Zacharopoulos N.

10

105

0

55

5

Πηγή: Google Scholar

Name

Number of articles

Number of citations

Number of articles (last 5 years)

Number of citations (last 5 years - estimate)

h-index

Azariadis P.

31

362

15

245

9

Darzentas J.

92

297

22

139

9

Hadjisavvas N.

62

1260

11

583

18

Koutsabasis P.

44

80

17

51

5

Kyriakoulakos P.

1

0

0

0

0

Lekkas D.

31

167

11

115

8

Papakostopoulos V.

14

19

11

15

3

Papanikos P.

39

731

6

561

15

Simosi M.

10

87

4

77

3

Spyrou T.

74

195

16

72

7

Vosinakis S.

42

240

14

146

8

Zacharopoulos N.

9

126

0

59

5

Συγκεντρωτικά Στοιχεία

Source

Number of articles

Number of citations

Number of articles
(last 5 years)

Number of citations
(last 5 years)

ISI

120

1428

37

869

SCOPUS

187

1512

82

1055

Google Scholar

329

3070

98

1867

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Μελών ΔΕΠ

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε το σύνολο των δημοσιεύσεων των μελών ΔΕΠ την τελευταία πενταετία ταξινομημένες ανά τύπο δημοσίευσης και χρονολογία. Για κάθε καταχώρηση υπάρχει σύνδεσμος προς το κείμενο της δημοσίευσης σε μορφή pdf.

Σύνολο δημοσιεύσεων των τελευταίων πέντε ετών

Ερευνητικά Προγράμματα και Έργα Έρευνας και Aνάπτυξης 2007-2012

Τίτλος Προγράμματος
Επ. Υπεύθυνος
Προϋπ/σμός
Φορέας Χρηματοδότησης
Ημ. Έναρξης
Ημ. Λήξης

«ΣΤΗΡΙΖΩ» - Οριζόντιο έργο σχεδίασης και υποστήριξης σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών στο δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ στην περιοχή ευθύνης του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Σπύρου Θωμάς

621.858,73 €

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης (ΕΠΕΔΒΜ)

1/1/2012

31/12/2015

OpenCourses. Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου: Σχεδίαση και Ανάπτυξη ψηφιακών μαθημάτων και υποστήριξη ιδρυματικής πλατφόρμας.

Σπύρου Θωμάς (Αναπλ.ΕΥ)

526.850,00 €

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης (ΕΠΕΔΒΜ).

1/3/2012

28/2/2015

Βελτίωση Σκελετού Ψευδοροφής Καθαρών Χώρων Αζαριάδης - Τοπάλογλου Φίλιππος
8.610,00 €
ΓΓΕΤ Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκών Έργων
1/9/2012
31/12/2012
Emerging Theories, Methodologies and Applications in the area of Design: Sustainability & Service Design, Intensive Program, ERASMUS LLP Δαρζέντας Ιωάννης
36.864,50 €
Erasmus LLP
16/9/2012
31/8/2015
Development of cost-effective and accurate computer-aided design and engineering (CAD/CAE) tools for the determination and optimization of footwear comfort parameters (OPT-SHOES). Research program "Aristeia" Αζαριάδης - Τοπάλογλου Φίλιππος
300.000,00 €
ΓΓΕΤ Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκών Έργων
2012
2015
Γεωμετρική Μοντελοποίηση και Φωτορεαλιστική Απόδοση ενός Μοντέλου Αρχαίας Πεντηκοντόρου Αζαριάδης - Τοπάλογλου Φίλιππος
1.800,00 €
Διάλογος ΕΠΕ
1/9/2011
31/12/2011
Ανάπτυξη Φωτιστικού για Πισίνες Ελεγχόμενο από Τηλεχειριστήριο Αζαριάδης - Τοπάλογλου Φίλιππος
8.610,00 €
ΓΓΕΤ Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκών Έργων
25/6/2011
24/10/2011

Σχεδίαση και Ανάπτυξη Δομών και Υποδομών για την Υποστήριξη της εξ’ αποστάσεως Εκπαίδευσης και Διοίκησης

Σπύρου Θωμάς (Αναπλ.ΕΥ)

752.000,00 €

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης (ΕΠΕΔΒΜ). Υποέργο Πολυνησιωτικότητας.

1/8/2011

30/9/2015

Σχεδίαση, Υλοποίηση και Λειτουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ-ΜΟΔΙΠ

Σπύρου Θωμάς

106.066,67 €

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης (ΕΠΕΔΒΜ). Υποέργο ΜΟΔΙΠ Παν. Αιγαίου.

1/11/2010

31/8/2013

Παροχή Πληροφοριών Θέσης Πλοίων Πραγματικού Χρόνου Λέκκας Δημήτρης
15.000,00 €
INFORMA UK Limited
1/10/2010
1/10/2011
eACCESS:the eAccessibility Network Δαρζέντας Ιωάννης
24.000,00 €
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ 7ου ΠΛΑΙΣΙΟΥ
1/9/2010
31/8/2013
''SPIDER''-Συγχρηματοδότηση ΓΓΕΤ 2008 Λέκκας Δημήτρης
3.121,37 €
ΓΓΕΤ Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκών Έργων
28/5/2010
27/5/2011
'SERENITY''-Συγχρηματοδότηση ΓΓΕΤ 2008 Λέκκας Δημήτρης
4.152,14 €
ΓΓΕΤ Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκών Έργων
28/5/2010
27/5/2011
Διάχυση και Περαιτέρω Αξιοποίηση των Αποτελεσμάτων του Έργου SPIDER Λέκκας Δημήτρης
1.557,35 €
ΓΓΕΤ Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκών Έργων
1/11/2009
30/10/2010
e-passport:Σχεδίαση και Υλοποίηση Ελληνικής Αρχής Επαλήθευσης για τα Ηλεκτρονικά Διαβατήρια Λέκκας Δημήτρης
95.000,00 €
ΕΛ.ΑΣ.
2/2/2009
2/3/2010
SMILIES: Small Mediterranean Insular Light Industries Enhancement and Support Αζαριάδης - Τοπάλογλου Φίλιππος
141.660,00 €
MED 2007-2013
1/5/2009
31/10/2011
Παραμετρικό Σύστημα CAD για την Ανακατασκευή Παραδοσιακών Κοσμημάτων Αζαριάδης - Τοπάλογλου Φίλιππος
80.000,00 €
ΕΛΚΑ ΑΕ
1/12/2008
31/10/2009
F JEWEL 3504:Ψηφιακά Κοσμήματα Υψηλής Αισθητικής Προσαρμοσμένα σε Ιατρικά Βοηθήματα  Δαρζέντας Ιωάννης
70.000,00 €
ΕΛΚΑ ΑΕ
1/12/2008
30/11/2009
e-folkart-Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για την Υποστήριξη της Παραδοσιακής Λαϊκής Τέχνης Αζαριάδης - Τοπάλογλου Φίλιππος
80.000,00 €
ΕΛΚΕΔΕ ΑΕ
1/1/2008
31/12/2008
Εικονικό Περιβάλλον Παρουσίασης Επίπλων (ΕΠΠΕ) Δαρζέντας Ιωάννης
38.000,00 €
ΕΛΚΕΔΕ ΑΕ
1/3/2008
30/11/2008

Υποστήριξη ΚΕΠΛΗΝΕΤ ΑΙΓΑΙΟΥ

Σπύρου Θωμάς

172.948,90 €

Κοινωνία της Πληροφορίας Γ’ ΚΠΣ

1/1/2008

31/12/2011

ΠΕΕΠ – Σχεδίαση και Υλοποίηση Διαδικασιών για Πρακτική Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής

Σπύρου Θωμάς

71.686,29 €

Έργο Παροχής Υπηρεσιών (ΕΑΙΤΥ)

26/2/2008

31/12/2008

"BENCHMARKING"-Συγχρηματοδότηση ΓΓΕΤ 2007 Δαρζέντας Ιωάννης
11.560,14 €
ΓΓΕΤ Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκών Έργων
1/1/2008
31/12/2008
Γενικευμένη Κυρτή Ανάλυση και Εφαρμογές Χατζησάββας Νικόλαος
12.400,00 €
ΓΓΕΤ Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκών Έργων
14/5/2007
30/9/2008
"BENCHMARKING"-Συγχρηματοδότηση ΓΓΕΤ 2006 Δαρζέντας Ιωάννης
15.674,08 €
ΓΓΕΤ Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκών Έργων
1/1/2006
28/2/2008
E-University: Μελέτη, σχεδιασμός, υλοποίηση και λειτουργία PKI/CA Λέκκας Δημήτρης
67.226,89 €
Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.
1/12/2006
28/2/2009
E-School:Μελέτη, σχεδιασμός, υλοποίηση και λειτουργία PKI/CA Λέκκας Δημήτρης
84.873,94 €
Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.
24/10/2006
23/2/2008

Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης για τη Σχεδίαση και Ανάπτυξη Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών (ΜΑΝ) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Σπύρου Θωμάς

372.108,85 €

Κοινωνία της Πληροφορίας Γ’ ΚΠΣ

1/1/2006

31/12/2010

Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Σπύρου Θωμάς

99.195,08

Κοινωνία της Πληροφορίας Γ’ ΚΠΣ

1/1/2006

31/12/2008

Προώθηση της Ευρυζωνικότητας στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Σπύρου Θωμάς

99.014,28

Κοινωνία της Πληροφορίας Γ’ ΚΠΣ

1/1/2006

31/12/2008

Προηγμένες Τηλεματικές Υπηρεσίες-EDUNET3 Σπύρου Θωμάς
197.000,00 €
Κοινωνία της Πληροφορίας Γ' ΚΠΣ
1/12/2005
30/9/2007
Γνωσιακή Αναζήτηση και Ανάκτηση 3Δ Γραφικών Μοντέλων Σαπίδης Νικόλαος
7.737,00 €
ΠΕΝΕΔ 2003
1/12/2005
30/11/2008

Ερευνητικές Υποδομές

Στο Τμήμα λειτουργούν δύο μη θεσμοθετημένα εργαστήρια, το Εργαστήριο Σχεδίασης Διαδραστικών Συστημάτων (υπεύθυνος: καθ. Ιωάννης Δαρζέντας) και το Εργαστήριο Ολοκληρωμένου Βιομηχανικού Σχεδιασμού (υπεύθυνοι: αν. καθ. Φίλιππος Αζαριάδης-Τοπάλογλου και επ. καθ. Παρασκευάς Παπανίκος). Ακολουθήστε τους παρακάτω συνδέσμους για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για τα εργαστήρια στον ιστότοπο του Τμήματος.

Εργαστήριο Σχεδίασης Διαδραστικών Συστημάτων

Εργαστήριο Ολοκληρωμένου Βιομηχανικού Σχεδιασμού