Εισαγωγή

Βασικά Στοιχεία

Διδακτικό Προσωπικό

Διδακτικό Έργο

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

ΠΜΣ "Σχεδίαση Διαδραστικών και Βιομηχανικών Προϊόντων και Συστημάτων"

ΠΜΣ "Ολιστικά Εναλλακτικά Θεραπευτικά Συστήματα - Κλασσική Ομοιοπαθητική"

Διδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδών

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών

Πρόγραμμα Erasmus

Ερευνητικό Έργο

Δημοσιεύσεις μελών ΔΕΠ

Άλλες Υπηρεσίες

Άλλες Δραστηριότητες

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών

Το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων, επιχειρώντας την ουσιαστική σύνδεση της εκπαίδευσης με την εργασιακή και επιχειρηματική πραγματικότητα, λειτουργεί Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης (ΠΠΑ) φοιτητών, σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς. Η διάρκεια Άσκησης είναι έως 3 μήνες και διεξάγεται σε κανονικές εργασιακές συνθήκες.

Η Πρακτική Άσκηση είναι Υποχρεωτικό μάθημα, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα εκπόνησης Συνεχιζόμενης Πρακτικής Άσκησης ως μάθημα Ελεύθερης Επιλογής. Η άσκηση τοποθετείται στο 4ο έτος, ώστε να αποτελέσει οδηγό στις ακόλουθες επιλογές μαθημάτων και Διπλωματικής Εργασίας.
Οι φορείς απασχόλησης που συμμετέχουν στο ΠΠΑ, προέρχονται από ευρύ φάσμα επαγγελματικής δραστηριοποίησης. Το ΠΠΑ, φροντίζει ώστε να μην υπάρχουν οικονομικές ή άλλες επιβαρύνσεις και για τους φορείς, ώστε να διευκολύνεται η συμμετοχή τους ανεξαρτήτως μεγέθους.

Το ΤΜΣΠΣ είναι ένα από τα πρώτα Τμήματα, που υιοθέτησε την Πρακτική Άσκηση σε χώρες της ΕΕ, μέσω του βασικού του Προγράμματος. Παράλληλα ενσωμάτωσε και αξιοποιεί με μεγάλη επιτυχία τις Πρακτικές Ασκήσεις μέσω Erasmus Placement αξιοποιώντας όλες τις θέσεις και πιστώσεις που διατίθενται από το Ίδρυμα.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΣΠΣ (6/2012)

 

Ασκηθέντες φοιτητές/Ασκηθείσες φοιτήτριες 6/2004-6/2012

330

Θέσεις Πρακτικής Άσκησης

390

Συνεργαζόμενοι φορείς

229

Πανελλήνια κατάταξη πρότασης ΠΠΑ μεταξύ των ελληνικών Τμημάτων ΑΕΙ*

7/207

Επίτευξη στόχου ασκουμένων στο εσωτερικό, μέσω ΕΠΕΔΒΜ για Προγρ .Περίοδο 9/2009-9/2012

96%

Επίτευξη στόχου ασκουμένων στην ΕΕ μέσω ΕΠΕΔΒΜ για Προγρ. Περίοδο 9/2009-9/2012

330%**

*αξιολόγηση ΕΠΕΔΒΜ-2010
**καλύφθηκε με επιπλέον πίστωση

Κεντρική επιδίωξή μας, είναι οι επιχειρήσεις όπου ασκούνται φοιτητές, να ενθαρρύνονται να προσλάβουν απόφοιτους. Τούτο επιτυγχάνεται τόσο με την κατάλληλη επιλογή των ασκουμένων, όσο και με στοχευμένες ενέργειες επικοινωνίας και συνεργασιών.

Εμπειρίες φοιτητών και αποφοίτων από την Πρακτική Άσκηση

Αξιολόγηση πρακτικής άσκησης φοιτητή από τη Philips (Eindhoven, Ολλανδία)

Κατάλογος συνεργαζόμενων επιχειρήσεων με το ΤΜΣΠΣ

Μπορείτε να δείτε τον κατάλογο των επιχειρήσεων που έχουν συνεργαστεί με το Τμήμα στα πλαίσια του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης (από τον επίσημο ιστότοπο του ΤΜΣΠΣ) στους παρακάτω συνδέσμους:

Κατάλογος συνεργαζόμενων επιχειρήσεων 2009-2012

Πλήρης λίστα επιχειρήσεων

Το ΠΠΑ υποστηρίζεται λειτουργικά από το Γραφείο Σταδιοδρομίας & Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος, που δημιουργήθηκε πιλοτικά μέσα από το ΕΠΕΑΕΚ και πλέον υποστηρίζεται μέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης.