Εισαγωγή

Βασικά Στοιχεία

Διδακτικό Προσωπικό

Διδακτικό Έργο

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

ΠΜΣ "Σχεδίαση Διαδραστικών και Βιομηχανικών Προϊόντων και Συστημάτων"

ΠΜΣ "Ολιστικά Εναλλακτικά Θεραπευτικά Συστήματα - Κλασσική Ομοιοπαθητική"

Διδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδών

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών

Πρόγραμμα Erasmus

Ερευνητικό Έργο

Δημοσιεύσεις μελών ΔΕΠ

Άλλες Υπηρεσίες

Άλλες Δραστηριότητες

Άλλες Υπηρεσίες

Διοικητικές –  τεχνικές υπηρεσίες

Από διοικητικής άποψης, στη Σύρο υπάρχει μια πανεπιστημιακή μονάδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου (αντίστοιχη με αυτές της Μυτιλήνης, Χίου, Ρόδου κλπ) όπου όμως λειτουργεί μόνο ένα Τμήμα. Κατά συνέπεια, το διοικητικό-τεχνικό προσωπικό καλύπτει, εκτός από τις ανάγκες γραμματείας, και άλλες ανάγκες (βιβλιοθήκη-οικονομικά-τεχνικοί υπολογιστών-φύλαξη-καθαριότητα)

Προϊσταμένη τόσο της πανεπιστημιακής μονάδας Σύρου όσο και της γραμματείας είναι η κ. Ελένη Γουρνέλου (με απόσπαση από τη Μυτιλήνη, όπου επίσης προΐσταται της γραμματείας άλλου τμήματος). Οι υπόλοιποι υπάλληλοι είναι:

Επίσης υπάρχουν: 5 υπάλληλοι αποσπασμένοι σε άλλες υπηρεσίες εντός και εκτός του Πανεπιστημίου Αιγαίου, και 4 εξωτερικοί συνεργάτες με σύμβαση έργου (φύλακας, συντηρητής, καθαρίστρια, και υπεύθυνος της πρακτικής άσκησης, γραφείου σταδιοδρομίας που προσφέρει επίσης υπηρεσίες μηχανικού-τεχνικού συμβούλου).

Η Βιβλιοθήκη του Τμήματος

Η βιβλιοθήκη του Τμήματος είναι στην ουσία το παράρτημα Σύρου της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Το παράρτημα διαθέτει 9.100 τόμους βιβλίων και στεγάζεται στο ιστορικό και αναπαλαιωμένο κτίριο «Κορνηλάκειο». Μέσω της βιβλιοθήκης τα μέλη του πανεπιστημίου μπορούν να κάνουν online αναζήτηση βιβλίων, να έχουν πρόσβαση σε 11.200 ηλεκτρονικά περιοδικά, και να δανειστούν υλικό από άλλες βιβλιοθήκες εντός και εκτός του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Επίσης η βιβλιοθήκη διοργανώνει κινηματογραφικές προβολές για το κοινό.

Παρουσίαση της βιβλιοθήκης και των δραστηριοτήτων της.

Φοιτητολόγιο - Συστήματα ενημέρωσης φοιτητών – διδασκόντων

Προκειμένου να προσφερθούν υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στα μέλη του Τμήματος, έχουν δημιουργηθεί, με φροντίδα των μελών ΔΕΠ,  δύο ειδικές ιστοσελίδες:

Το σύστημα ενημέρωσης φοιτητών http://www.syros.aegean.gr/st/ παρέχει στους φοιτητές τη δυνατότητα να δουν την αναλυτική βαθμολογία τους ανά μάθημα, να κάνουν αίτηση για διάφορα πιστοποιητικά, να εγγραφούν, να δηλώσουν μαθήματα και να δουν τα μαθήματα που είχαν δηλώσει, να ελέγξουν ποιες είναι οι υπολειπόμενες προϋποθέσεις για τη λήψη διπλώματος, να ανεβάσουν φωτογραφία τους κλπ.

Το σύστημα ενημέρωσης διδασκόντων http://www.syros.aegean.gr/st/did/ (απαιτεί login για το οποίο θα χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία που σας δόθηκαν για να έχετε πρόσβαση στο δίκτυο του Πανεπιστημίου) παρέχει στους διδάσκοντες πληροφορίες όπως: πληροφορίες για τους φοιτητές που γράφονται σε κάθε μάθημα μαζί με τις φωτογραφίες τους, πληροφορίες για τους φοιτητές που ζητούν συστατική επιστολή, πληροφορίες για τις διπλωματικές εργασίες και την πρακτική άσκηση, αλλά και τη νομοθεσία που αφορά στα ΑΕΙ.

Τα δύο παραπάνω συστήματα ενημέρωσης αντλούν δεδομένα από το φοιτητολόγιο, το οποίο επίσης δημιουργήθηκε με φροντίδα μέλους ΔΕΠ.

Περιβάλλοντα Διδασκαλίας

Οι διδάσκοντες χρησιμοποιούν το «δίκτυο εκπαίδευσης» Eclass (το οποίο αναπτύχθηκε με ίδια μέσα του Τμήματος) για να επικοινωνήσουν με τους φοιτητές μέσω ανακοινώσεων και email, να αναρτήσουν σημειώσεις, ασκήσεις, βαθμολογίες κλπ. http://edu.aegean.gr

Σε μαθήματα κατεύθυνσης Επικοινωνίας Ανθρώπου-Υπολογιστή χρησιμοποιείται επιπρόσθετα ιστότοπος τεχνολογίας Wiki για την ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού και εργασιών φοιτητών. http://hci-dpsd.wikispaces.com

Τέλος, στο Τμήμα έχει εγκατασταθεί τα τελευταία δύο χρόνια Εικονικός Κόσμος βασισμένος στην τεχνολογία OpenSimulator, ο οποίος χρησιμοποιείται στη διδασκαλία ορισμένων μαθημάτων, σε εργασίες μαθημάτων στην ευρύτερη περιοχή της συνεργατικής σχεδίασης, και σε διπλωματικές εργασίες ως περιβάλλον δημιουργίας πρωτοτύπων, πειραματισμού και αξιολόγησης.

Ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης

Για την άμεση πληροφόρηση των φοιτητών και αποφοίτων σχετικά με νέα του τμήματος, βραβεία και διακρίσεις φοιτητών, εκδηλώσεις κλπ, δημιουργήθηκε πρόσφατα μια ιστοσελίδα του Τμήματος στο facebook http://www.facebook.com/DPSDE

Παράλληλα, φοιτητές του Τμήματος δημιούργησαν την ομάδα DPSD Beyond που διοργανώνει διαλέξεις και εκδηλώσεις, και συντηρεί δύο ιστοσελίδες (η μία στο facebook) αφιερωμένες στο design:
http://www.facebook.com/pages/DPSD-Beyond/293637800663394
http://www.dpsdbeyond.gr/

Τέλος φοιτητές του Τμήματος έχουν δημιουργήσει εδώ και χρόνια δικτυακή πύλη My Aegean που απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου:
http://my.aegean.gr/web/