Εισαγωγή

Βασικά Στοιχεία

Διδακτικό Προσωπικό

Διδακτικό Έργο

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

ΠΜΣ "Σχεδίαση Διαδραστικών και Βιομηχανικών Προϊόντων και Συστημάτων"

ΠΜΣ "Ολιστικά Εναλλακτικά Θεραπευτικά Συστήματα - Κλασσική Ομοιοπαθητική"

Διδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδών

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών

Πρόγραμμα Erasmus

Ερευνητικό Έργο

Δημοσιεύσεις μελών ΔΕΠ

Άλλες Υπηρεσίες

Άλλες Δραστηριότητες

Βασικά Στοιχεία

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε την πρώτη έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης του ΤΜΣΠΣ που συντάχθηκε τον Ιούνιο του 2011 και αφορά στα έτη 2006-2010.

Έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης 2011

Στρατηγική ανάπτυξης του τμήματος

Διαβάστε στον παρακάτω σύνδεσμο την επικαιροποιημένη στρατηγική ανάπτυξης του ΤΜΣΠΣ

Στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης ΤΜΣΠΣ

Οικονομικά στοιχεία

Οι πόροι του Τμήματος προέρχονται από τις παρακάτω πηγές:

Α. Τον τακτικό προϋπολογισμό, δηλαδή την ετήσια επιχορήγηση που δίνεται στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου από την κυβέρνηση, όπως αυτή κατανέμεται στα τμήματα με απόφαση της Συγκλήτου. Ο τακτικός προϋπολογισμός έχει μειωθεί δραστικά τα τελευταία χρόνια λόγω της οικονομικής κρίσης, και ουσιωδώς καλύπτει μόνο εντελώς ανελαστικές δαπάνες (πχ ενοίκια) ενώ οι δαπάνες που αφορούν την έρευνα, αναλώσιμα κλπ έχουν πρακτικά μηδενιστεί.

Δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού για τα τελευταία 5 έτη.

Β. Την επιχορήγηση των τμημάτων μηχανικών μέσω ΤΣΜΕΔΕ, δηλαδή μια ετήσια επιχορήγηση που δίνεται σε όλα τα τμήματα μηχανικών, με χρήματα προερχόμενα από παρακράτηση που γίνεται στις οικοδομικές άδειες και τα οποία συγκεντρώνει το ταμείο μηχανικών ΤΣΜΕΔΕ (το ταμείο απλώς συγκεντρώνει και αποδίδει τα χρήματα). Όπως είναι λογικό τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερες υποχρεώσεις καλύπτονται από το πρόγραμμα λόγω αδυναμίας του τακτικού προϋπολογισμού. Οι συνηθέστερες ανάγκες που καλύπτει το πρόγραμμα είναι οι εξής:

  1. Ανάγκες διοικητικού-λειτουργικού προσωπικού μέσω συμβάσεων ή διαγωνισμών όπως φύλακας, συντηρητής κτιρίων και εγκαταστάσεων, εξωτερικοί συνεργάτες για τη διαχείρηση προγραμμάτων όπως τα μεταπτυχιακά και τα χρήματα μέσω ΤΣΜΕΔΕ, η πρακτική άσκηση κλπ.
  2. Ανάγκες μισθοδοσίας διδασκόντων επί συμβάσει (πρόκειται ουσιαστικά για συμπλήρωση των πιστώσεων για συμβασιούχους διδάσκοντες βάσει του Π.Δ. 407/80).
  3. Συμπληρωματικές ανάγκες εξοπλισμού και κτιριακών εγκαταστάσεων του Τμήματος.
  4. Διάφορες ερευνητικές ανάγκες όπως διεξαγωγή συνεδρίων του τμήματος και συμμετοχή μελών ΔΕΠ σε συνέδρια.
  5. Κάλυψη δαπανών ερευνητικών και εκπαιδευτικών αναγκών για μαθήματα (βιβλία, εκπαιδευτικό λογισμικό, εξοπλισμός, εκπαιδευτικά ταξίδια).
  6. Κάλυψη μετακινήσεων προσωπικού για διοικητικές ανάγκες, εκλεκτορικών σωμάτων κλπ.
  7. Αναλώσιμα, πετρέλαιο θέρμανσης κλπ.
  8. Ενίσχυση φοιτητικών ομάδων - συλλόγων.

Η διαχείριση και ο έλεγχος της επιχορήγησης μέσω ΤΣΜΕΔΕ γίνεται από το Λογαριασμό Έρευνας (ΕΛΕ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ενώ οι αποφάσεις χρηματοδότησης εγκρίνονται από την Προσωρινή Γενική Συνέλευση του Τμήματος και την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου.

Οικονομικά στοιχεία ΤΣΜΕΔΕ

Γ. Τα έσοδα των δύο προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ). Τα έσοδα αυτά προέρχονται κυρίως από δίδακτρα και κάποιες χορηγίες. Τα έσοδα από δίδακτρα έχουν μειωθεί δραστικά λόγω οικονομικής κρίσης.

Έσοδα και έξοδα των δύο ΠΜΣ:

Κτιριακή Υποδομή

Παραθέτουμε τα κτίρια που χρησιμοποιεί το Τμήμα, καθώς και τις αντίστοιχες λειτουργίες που στεγάζουν. Η χωροταξική κατανομή του Τμήματος βρίσκεται σε φάση αναδιοργάνωσης καθώς εγκαταλείπονται κτίρια που νοικιάζονταν και μεταφέρονται οι αντίστοιχες λειτουργίες σε κτίρια που παραχωρήθηκαν πρόσφατα στο Πανεπιστήμιο από το Δήμο Ερμούπολης. Παράλληλα θα δημιουργηθούν νέα εργαστήρια και θα επεκταθούν τα παλιά χρησιμοποιώντας εξοπλισμό που πρόκειται να παραληφθεί μέσω ΕΣΠΑ (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς).

Συγκρότημα ιστορικού 1ου Γυμνάσιου Σύρου  [A] [B] [Γ]
Κωνσταντινουπόλεως 2, Ερμούπολη

Πνευματικό Κέντρο Δήμου Σύρου-Ερμούπολης [Π]
Οδός Μ.Μερκούρη, Πλατεία Μιαούλη, Ερμούπολη

Κτίριο Διοικητικών Υπηρεσιών [Δ]
Κωνσταντινουπόλεως 1, Ερμούπολη

**Κτίριο Εργαστηρίων Βιομηχανικής Σχεδίασης [Φ]
«Μηχανουργείο Φρέρη» Νεωρίου 10, Ερμούπολη

**Εργαστήριο Σχεδίου Χρώματος [ΣΤ]
Κουντούρη 12, πλησίον Αθλ.Κέντρου ΒΙΚΕΛΑΣ, Ερμούπολη

Συγκρότημα 'Κορνηλάκη' [Κ]
Ηρώων Πολυτεχνείου 98, έναντι Αθλ.Κέντρου ΒΙΚΕΛΑΣ, Ερμούπολη

**Φοιτητικό Εστιατόριο [Ε]
1ο χλμ Οδού Ερμούπολης-Μάννα, πλησίον εργοστασίου ΔΕΗ, Λαζαρέτα

*Συγκρότημα Εργαστηρίων Σχεδίασης [Ι]
Ακτή Παπάγου, Ερμούπολη

*Νέο Φοιτητικό Εστιατόριο [Ε1]
Οδός Λεωτσάκου, Πλατεία Μιαούλη, Ερμούπολη

*Φοιτητική Λέσχη [Λ]
Οδός Χίου, Πλατεία Μιαούλη, Ερμούπολη

*Κτίρια/Χώροι υπό διαμόρφωση
**Το Τμήμα πρόκειται να αποχωρήσει από τα κτίρια [Φ], [ΣΤ] και [Ε], ενώ οι λειτουργίες που στεγάζονται σ’ αυτά θα μεταφερθούν στα κτίρια [Ι] και [Ε1].

Εργαστήρια - Εξοπλισμός

Στο Τμήμα υπάρχουν τα παρακάτω εργαστήρια/σπουδαστήρια.

Τα εργαστήρια υποστηρίζονται από το Περιφερειακό Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών Σύρου και από δύο ΕΤΕΠ του τμήματος. Tο ωράριο λειτουργίας τους είναι: καθημερινά 9:00-24:00 και σε περιόδους εργασιών των φοιτητών παραμένει ανοικτό και τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας καθώς και τα Σαββατοκύριακα.

Για το διδακτικό προσωπικό υπάρχουν δύο διαθέσιμοι δικτυακοί εκτυπωτές καθώς και 4 προσωπικοί και για το διοικητικό προσωπικό ένας δικτυακός και 3 προσωπικοί.

Το Τμήμα διαθέτει 8 αίθουσες διδασκαλίας από τις οποίες η μία διαθέτει εξοπλισμό τηλεδιάσκεψης και δέκα σταθμούς εργασίας, η μία είναι αμφιθέατρο που χρησιμοποιείται και για άλλες χρήσεις (διαλέξεις, προβολή ταινιών) και μία διαθέτει πέντε σταθμούς εργασίας. Όλες οι αίθουσες έχουν υπολογιστή για τον ομιλητή συνδεδεμένο με το διαδίκτυο και προβολικό (projector).

Τα γραφεία είναι καλής ποιότητας καθώς στεγάζονται στο χώρο του ιστορικού Α' Γυμνασίου Σύρου, ο οποίος ανακαινίστηκε πρόσφατα. Όλα τα γραφεία έχουν πρόσβαση σε ενσύρματο και ασύρματο ευρυζωνικό δίκτυο, Η/Υ, κοινόχρηστο εκτυπωτή και ανάλογη επίπλωση. Δυστυχώς όμως τα γραφεία στεγάζουν συνήθως δύο ή και τρεις διδάσκοντες σε αρκετά μικρό χώρο.

Το Τμήμα πρόκειται πολύ σύντομα (Φθινόπωρο του 2012) να αποκτήσει εξειδικευμένο εξοπλισμό μέσω του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), προκειμένου να ανανεώσει τον εξοπλισμό των εργαστηρίων υπολογιστών, αλλά και να θεσμοθετήσει τρία εξειδικευμένα εργαστήρια που προκύπτουν από τις ομάδες μαθημάτων, ο οποίος αναφέρεται (ανά εργαστήριο) παρακάτω:

Εργαστήριο ολοκληρωμένου βιομηχανικού σχεδιασμού με Η/Υ

Εργαστήριο Σχεδίασης Διαδραστικών Συστημάτων

Εργαστήριο 2D Design

Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση των Διπλωματούχων ΜΣΠΣ - 2012

Η έρευνα επαγγελματικής κατάστασης των αποφοίτων ΜΣΠΣ, που διεξάγει το Γραφείο Διασύνδεσης του Τμήματος, σε συνεργασία με το Σύλλογο Διπλωματούχων, κινείται σε 3 άξονες:

Ταυτότητα της έρευνας

Η έρευνα διεξήχθη στο πρώτο 15ήμερο Ιουνίου 2012 με διαδικτυακό ερωτηματολόγιο. Το ερωτηματολόγιο δίνει τη δυνατότητα ανώνυμης συμπλήρωσης. Μπορείτε να δείτε το ερωτηματολόγιο (εκτύπωση σε pdf) εδώ.

Συμπληρώθηκαν συνολικά 59 ερωτηματολόγια, 1 εκ των οποίων ότι ήταν διπλό/απορριπτέο. Στα στατιστικά αποτελέσματα που δημοσιοποιούνται εκτός από ομογενοποίηση των λέξεων στα ελεύθερα πεδία, δεν έχει γίνει επεξεργασία (π.χ. εξομάλυνση).

Αποτελέσματα

Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα της έρευνας. Το αρχείο είναι μορφής Microsoft Excel 2007.

Σύνοψη αποτελεσμάτων – Πρώτα συμπεράσματα

Η εκτίμηση της χρησιμότητας Θεωρητικών Μαθημάτων, έχει ευρεία διασπορά. Αυτό θα πρέπει να πιστωθεί θετικά για ένα Τμήμα με διεπιστημονικό αντικείμενο.

Η εκτίμηση χρησιμότητας Εργαστηριακών Μαθημάτων, εμφανίζει μεγάλη διασπορά αλλά και σαφή αιχμή στα μαθήματα Στούντιο- λόγω της ελεύθερης δυνατότητας συμπλήρωσης τα μαθήματα αυτά εμφανίζονται και στα θεωρητικά. Από τα συνοδευτικά σχόλια, είναι αντιληπτό ότι τα Στούντιο, εκτιμώνται για την ομαδικότητα, το μεγάλο ποσοστό εμπλοκής του φοιτητή και κυρίως λόγω της προσομοίωσης των πραγματικών συνθηκών εργασίας. Σίγουρα παίζει ρόλο, ότι ειδικά οι φοιτητές των πρώτων ετών, έρχονταν με συγκεκριμένες επαγγελματικές προσδοκίες, ενώ κατά περιόδους, λόγω κτιριακών/εξοπλιστικών περιορισμών δεν μπόρεσαν να δουν σε πλήρη λειτουργία κάποια εργαστήρια.

Το Σεμινάριο Εργασιακής Προετοιμασίας, κρίνεται θετικά από τους απόφοιτους και η θετική τάση ενισχύεται στους εισακτέους πιο σύγχρονων ετών, πιθανά λόγω της ηλεκτρονικής οργάνωσής και γενικότερης συστηματοποίησής του.

Η Πρακτική Άσκηση εμφανίζει θετική τάση, χρειάζεται όμως μελέτη και συσχέτιση με τις λοιπές επαγγελματικές επιλογές για να δοθούν σαφή συμπεράσματα.

Η Διπλωματική Εργασία δεν δείχνει σαφή τάση στις επιλογές των Διπλωματούχων. Από την αρχική μελέτη συσχετίσεων, είναι σαφές πάντως ότι οι φοιτητές που έκαναν στη συνέχεια μεταπτυχιακό ή έρευνα έδωσαν θετική ή πολύ θετική εκτίμηση.

Στο σκέλος της έρευνας που αφορά την Επαγγελματική Κατάσταση, είναι σημαντικό να σημειωθούν τα ακόλουθα:
Διασπορά σε διάφορα αντικείμενα απασχόλησης, αν και με σαφή επιλογή στον τομέα του Βιομηχανικού Σχεδιασμού.
Προοδευτική μείωση της ετεροαπασχόλησης με ταυτόχρονη μείωση της ανεργίας. Η τάση αυτή είναι προφανώς αντίθετη με την ελληνική πραγματικότητα αλλά η άμεση εξήγηση δίνεται από την αύξηση της μετανάστευσης/εργασίας σε χώρες της ΕΕ. Θα πρέπει επίσης να συνυπολογιστεί ότι η συνειδητοποίηση του εργασιακού αδιεξόδου του 2010, έφερε τους διπλωματούχους να αποδεχθούν εργασίες έστω και με μικρότερες προοπτικές.

Στο τρίτο σκέλος της έρευνας είναι πολύ σημαντικό να σημειωθεί ότι οι φοιτητές αισθάνονται και αποδεικνύονται ικανοί να ανταποκριθούν πλήρως στην ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά.
Στα θέματα διδασκαλίας ΜΕ και κάπως λιγότερο στην κάλυψη διοικητικών θέσεων είναι επίσης σαφής η θετική επιθυμία των διπλωματούχων.

Τέλος, όπως επιβεβαιώνεται και από τη μέχρι σήμερα στάση τους, οι διπλωματούχοι εξετάζουν πολύ σοβαρά την εργασία στο εξωτερικό, επιθυμώντας να κάνουν το βήμα αυτό βέβαια, υπό την προϋπόθεση καλών οικονομικών προοπτικών.