Εισαγωγή

Βασικά Στοιχεία

Διδακτικό Προσωπικό

Διδακτικό Έργο

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

ΠΜΣ "Σχεδίαση Διαδραστικών και Βιομηχανικών Προϊόντων και Συστημάτων"

ΠΜΣ "Ολιστικά Εναλλακτικά Θεραπευτικά Συστήματα - Κλασσική Ομοιοπαθητική"

Διδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδών

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών

Πρόγραμμα Erasmus

Ερευνητικό Έργο

Δημοσιεύσεις μελών ΔΕΠ

Άλλες Υπηρεσίες

Άλλες Δραστηριότητες

Πρόγραμμα Erasmus

Στοιχεία Κινητικότητας μέσω προγράμματος Erasmus

 

2011-
2012

2010-
2011

2009-
2010

2008-
2009

Σύνολο

Φοιτητές του Τμήματος που φοίτησαν σε Α.Ε.Ι. του εξωτερικού

3

4

6

7

20

Φοιτητές Α.Ε.Ι. εξωτερικού που φοίτησαν στο Τμήμα

-

2

5

1

8

Φοιτητές του Τμήματος που έκαναν πρακτική άσκηση στο εξωτερικό

1

8

 

 

9

Φοιτητές Α.Ε.Ι. εξωτερικού που έκαναν πρακτική άσκηση στο Τμήμα

 

2

 

 

2

Μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος που δίδαξαν σε Α.Ε.Ι.
εξωτερικού

1

1

 

 

2

Μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού Α.Ε.Ι. εξωτερικού που δίδαξαν στο
Τμήμα

 

1

 

 

1

Συνολικά 39 φοιτητές και 3 διδάσκοντες μετακινήθηκαν μέσω του προγράμματος την τελευταία τετραετία.

Ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα κινητικότητας

Μπορείτε να βρείτε αναλυτικά δεδομένα για την κινητικότητα φοιτητών, καθηγητών και υπαλλήλων του ΤΜΣΠΣ στα προγράμματα Erasmus studies και Erasmus placement το διάστημα 2008-2011 εδώ.

Διμερείς συμφωνίες με Ιδρύματα του Εξωτερικού

Τα τελευταία χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί οι παρακάτω διμερείς συμφωνίες με Ιδρύματα του εξωτερικού με σχετικό αντικείμενο σπουδών για τη μετακίνηση φοιτητών ή/και διδασκόντων του Τμήματος:

 1. TU Delft, Oλλανδία
 2. ITU, Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
 3. Aalborg, Δανία
 4. ΕΝΒΑ Lyon, Γαλλία
 5. Universitade do Porto, Πορτογαλία
 6. ESAD, Πόρτο, Πορτογαλία
 7. IADE, Λισαβόνα, Πορτογαλία
 8. IASI, Ρουμανία
 9. Karlsruhe University of Arts and Design, Γερμανία
 10. Koln International School of Design, Γερμανία
 11. ELISAVA, Ισπανία
 12. Eindhoven University of Technology, Ολλανδία
 13. Weissensee Univeristy Berlin, Γερμανία
 14. Design Academy Eindhoven, Ολλανδία
 15. School of Art and Design, Segovia, Ισπανία
 16. Universitad de Granada, Granada, Ισπανία
 17. University of Toulouse 1 Capitole, Γαλλία
 18. Sabanci University, Τουρκία
 19. Universite of Paris 1, Γαλλία
 20. University of Oviedo, Ισπανία