Εισαγωγή

Βασικά Στοιχεία

Διδακτικό Προσωπικό

Διδακτικό Έργο

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

ΠΜΣ "Σχεδίαση Διαδραστικών και Βιομηχανικών Προϊόντων και Συστημάτων"

ΠΜΣ "Ολιστικά Εναλλακτικά Θεραπευτικά Συστήματα - Κλασσική Ομοιοπαθητική"

Διδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδών

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών

Πρόγραμμα Erasmus

Ερευνητικό Έργο

Δημοσιεύσεις μελών ΔΕΠ

Άλλες Υπηρεσίες

Άλλες Δραστηριότητες

Εισαγωγή

Στη σελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε συγκεντρωμένο υλικό του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (ΤΜΣΠΣ) για να χρησιμοποιηθεί στην εξωτερική αξιολόγηση. Η σελίδα περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:

  1. Βασικά στοιχεία, όπου θα βρείτε την Έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης 2011, την επικαιροποιημένη στρατηγική ανάπτυξης, οικονομικά στοιχεία, πληροφορίες για την κτιριακή υποδομή, πρόσφατα στοιχεία για τον εξοπλισμό και μια έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση των διπλωματούχων του Τμήματος.
  2. Διδακτικό προσωπικό, στην οποία μπορείτε να δείτε για κάθε μέλος του διδακτικού προσωπικού την ιδιότητά του, το βιογραφικό του και τις αναθέσεις μαθημάτων για το ακ. έτος 2011-2012.
  3. Διδακτικό έργο, όπου μπορείτε για κάθε μάθημα του προπτυχιακού προγράμματoς και των δύο μεταπτυχιακών προγραμμάτων (ΠΜΣ1 και ΠΜΣ2) να βρείτε δείγματα από θέματα εργασιών, θέματα εξετάσεων και εργασίες φοιτητών. Επιπλέον υπάρχουν ενδεικτικές διπλωματικές εργασίες, στατιστικά εγγραφών, αποφοιτήσεων και επιδόσεων, καθώς και στοιχεία για την αξιολόγηση των μαθημάτων από τους φοιτητές. Επιπλέον μπορείτε να βρείτε πληροφορίες, στατιστικά και αρχείο διατριβών για το διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών. Τέλος, περιλαμβάνονται πληροφορίες για την πρακτική άσκηση των φοιτητών και το πρόγραμμα Erasmus.
  4. Ερευνητικό έργο, όπου μπορείτε να βρείτε το σύνολο των επιστημονικών δημοσιεύσεων του ΤΜΣΠΣ των τελευταίων πέντε ετών, τα προγράμματα Έρευνας και Ανάπτυξης που έχουν εκπονηθεί στο Τμήμα, καθώς και τον αριθμό δημοσιεύσεων και αναφορών του κάθε μέλους ΔΕΠ.
  5. Άλλες υπηρεσίες, με πληροφορίες για τις διοικητικές και τεχνικές υπηρεσίες, τα συστήματα ενημέρωσης φοιτητών και διδασκόντων, τα περιβάλλοντα διδασκαλίας, και τις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης που συντηρεί το Τμήμα ή ομάδες φοιτητών.
  6. Άλλες δραστηριότητες, όπου περιλαμβάνονται πληροφορίες για τις ετήσιες εκπαιδευτικές εκδρομές, τις εκδηλώσεις του ΤΜΣΠΣ (συνέδρια και εκθέσεις φοιτητών), τα βραβεία (διεθνή και Ελληνικά) φοιτητών και αποφοίτων του Τμήματος, τις συνεργασίες φοιτητών με πολιτιστικούς φορείς και τη βιομηχανία, τις συνεργασίες του Τμήματος με κοινωνικούς, παραγωγικούς και πολιτιστικούς φορείς, και τις πολιτιστικές ομάδες των φοιτητών.

Επίσημος ιστότοπος του τμήματος: www.syros.aegean.gr